Kierownictwo

Kierownictwo ZDP w Koninie

Józef Karmowski
Dyrektor

Sylwia Cichocka
Zastępca Dyrektora
 
Anna Brzęcka
Główna Księgowa

Dariusz Chrapkowski
Kierownik Działu Utrzymania Dróg