• b5

CENTRALIZACJA VAT

CENTRALIZACJA VAT

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie informuje, że w związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT, począwszy od dnia 01.01.2017 r. wszystkie faktury wystawiane w ramach zawartych z tutejszym Zarządem Dróg Powiatowych w Koninie umów (zleceń) na roboty budowlane, dostawy, usługi – również te, wykonywane do końca 2016 roku a fakturowane w 2017 r. winny być wystawiane w sposób jak niżej:

Powiat Koniński
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
NIP: 665-290-61-78

Odbiorca:
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie
ul. Świętojańska 20 d, 62-500 Konin


logo3