• b5

PROW Stare Miasto - Lisiec Wielki

PROW-2014-2020-logo-kolor

flag yellow low

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg” pn.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P
relacji Stare Miasto – Lisiec Wielki – Niklas na odcinku Stare Miasto – Lisiec Wielki

Cel: Poprawa dostępności terenów wiejskich przyległych do drogi powiatowej, a także dojazdu min. dojazdu do szkoły, ośrodka zdrowia i kościoła w Liścu Wielkim, dzięki zmianie parametrów technicznych zostanie zwiększone bezpieczeństwo ruchu oraz usprawniony przejazdu.

Inwestycja polega na przebudowie odcinka o długości ok 3,095 km, której zakres obejmuje: poszerzenie jezdni do 5,5m oraz 6,0m, wykonanie chodników o szer. od 1,25m do 3,0m, poboczy utwardzonych o szer. 1,0m, wykonanie oznakowania

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Beneficjent Powiat Koniński

Materiał opracowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie


logo3