• b5

Prom Biechowy od 15.04 - 19.04.2019 nieczynny

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie informuje

,że prom na rzece Warcie w ciągu drogi powiatowej nr 3217P Biechowy – Piersk

w okresie od 15.04.2019 r. do 19.04.2019 r.

będzie nieczynny z uwagi na konieczne prace remontowo – konserwacyjne.

Prosimy o wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz poinformowanie mieszkańców.


logo3