• b4

14/2017 Informacja o unieważnieniu postępowania/Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w drodze powiatowej nr 3220P Brzeźno-Krzymów

Konin, 28.08.2017 r.

ZDP-NZ-3302-14/2017

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w drodze powiatowej nr 3220P Brzeźno-Krzymów”.

            Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Podstawa prawna:

Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

Uzasadnienie:

W dniu 17.07.2017 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w drodze powiatowej nr 3220P Brzeźno-Krzymów”. W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 01.08.2017 r. do godz. 09:45, wpłynęła jedna oferta.

Z uwagi na fakt, iż Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych został wykluczony z postępowania, a jego oferta zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych została odrzucona, Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


logo3