• b4

23/2017 Wynik/Utrzymanie przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym na terenie Powiatu Konińskiego w 2017 roku

Konin, 14.11.2017 r.

ZDP-NZ-3302-23/2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r, poz. 1579), Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Utrzymanie przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym na terenie Powiatu Konińskiego w 2017 roku.”

Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie:

CZĘŚĆ 1 (REJON I)

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium „Cena”

Liczba pkt w kryterium „Czas reakcji”

Razem pkt

Uwagi

7

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew

60,00

20,00

80,00

---

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu (Część 1, Rejon I) wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew.

Uzasadnienie: Zgodnie z kryterium wyboru ofert: Cena – 60%, Czas reakcji – 40%, oferta Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew otrzymała największą ilość punktów – 80 punktów.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

CZĘŚĆ 2 (REJON II)

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium „Cena”

Liczba pkt w kryterium „Czas reakcji”

Razem pkt

Uwagi

1

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.

ul. Spokojna 10,
62-561 Ślesin

60,00

20,00

80,00

---

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu (Część 2, Rejon II) wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin.

Uzasadnienie: Zgodnie z kryterium wyboru ofert: Cena – 60%, Czas reakcji – 40%, oferta Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin otrzymała największą ilość punktów – 80 punktów.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

CZĘŚĆ 3 (REJON III)

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium „Cena”

Liczba pkt w kryterium „Czas reakcji”

Razem pkt

Uwagi

6

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wierzbinku

Wierzbinek 65,
62-619 Sadlno

60,00

40,00

100,00

---

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu (Część 3, Rejon III) wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wierzbinku, Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno.

Uzasadnienie: Zgodnie z kryterium wyboru ofert: Cena – 60%, Czas reakcji – 40%, oferta Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wierzbinku, Wierzbinek 65,
62-619 Sadlno
otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

CZĘŚĆ 4 (REJON IV)

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium „Cena”

Liczba pkt w kryterium „Czas reakcji”

Razem pkt

Uwagi

5

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 39, 62-610 Sompolno

60,00

40,00

100,00

---

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu (Część 4, Rejon IV) wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 39, 62-610 Sompolno.

Uzasadnienie: Zgodnie z kryterium wyboru ofert: Cena – 60%, Czas reakcji – 40%, oferta Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 39, 62-610 Sompolno otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

CZĘŚĆ 5 (REJON V)

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium „Cena”

Liczba pkt w kryterium „Czas reakcji”

Razem pkt

Uwagi

2

Zakład Robót Inżynieryjnych, inż. Stanisław Dropiński

ul. Królowej Marysieńki 12,
62-510 Konin

60,00

0,00

60,00

---

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu (Część 5, Rejon V) wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Robót Inżynieryjnych, inż. Stanisław Dropiński, ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin.

Uzasadnienie: Zgodnie z kryterium wyboru ofert: Cena – 60%, Czas reakcji – 40%, oferta Zakład Robót Inżynieryjnych, inż. Stanisław Dropiński, ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin otrzymała największą ilość punktów – 60 punktów.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

CZĘŚĆ 6 (REJON VI)

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium „Cena”

Liczba pkt w kryterium „Czas reakcji”

Razem pkt

Uwagi

3

JARO Roman Jaroszewski

ul. Główna 64A,
62-513 Krzymów

60,00

40,00

100,00

---

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu (Część 6, Rejon VI) wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez JARO Roman Jaroszewski, ul. Główna 64A, 62-513 Krzymów.

Uzasadnienie: Zgodnie z kryterium wyboru ofert: Cena – 60%, Czas reakcji – 40%, oferta JARO Roman Jaroszewski, ul. Główna 64A, 62-513 Krzymów otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

CZĘŚĆ 7 (REJON VII)

Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania, w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

CZĘŚĆ 8 (REJON VIII)

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium „Cena”

Liczba pkt w kryterium „Czas reakcji”

Razem pkt

Uwagi

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Słupca Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Słomczyce 23,
62-420 Strzałkowo

60,00

30,00

90,00

---

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu (Część 8, Rejon VIII) wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Słupca Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Słomczyce 23, 62-420 Strzałkowo.

Uzasadnienie: Zgodnie z kryterium wyboru ofert: Cena – 60%, Czas reakcji – 40%, oferta Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Słupca Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Słomczyce 23, 62-420 Strzałkowo otrzymała największą ilość punktów – 90 punktów.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

CZĘŚĆ 9 (REJON IX)

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium „Cena”

Liczba pkt w kryterium „Czas reakcji”

Razem pkt

Uwagi

2

Zakład Robót Inżynieryjnych, inż. Stanisław Dropiński

ul. Królowej Marysieńki 12,
62-510 Konin

60,00

0,00

60,00

---

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu (Część 9, Rejon IX) wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Robót Inżynieryjnych, inż. Stanisław Dropiński, ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin.

Uzasadnienie: Zgodnie z kryterium wyboru ofert: Cena – 60%, Czas reakcji – 40%, oferta Zakład Robót Inżynieryjnych, inż. Stanisław Dropiński, ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin otrzymała największą ilość punktów – 60 punktów.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.


logo3