• b4

26/2017 Zimowe utrzymanie dróg.. 2018

Konin, dnia 22.12.2017 r.
ZDP-NZ-3302-26/2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579), Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w okresie I-IV 2018 r."

25/2017 Obsługa międzybrzegowej przeprawy promem - Sławsk

Konin, 15.12.2017 r.
ZDP-NZ-3302-25/2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579),
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Obsługa międzybrzegowej przeprawy promem na rzece Warcie w m. Sławsk
w ciągu drogi powiatowej nr 3234P Węglew-Sławsk"

24/2017 Obsługa międzybrzegowej przeprawy promem - Biechowy

Konin, 18.12.2017 r.
ZDP-NZ-3302-24/2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579), Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Obsługa międzybrzegowej przeprawy promem na rzece Warcie w m. Biechowy
w ciągu drogi powiatowej nr 3217P Krzymów-Kuźnica"


logo3