• b9

Zimowe utrzymanie

ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I ULIC 2016 / 2017

Drogi objęte odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości

1. Odśnieżanie:

  1. jezdnia odśnieżana na całej szerokości,
  2. w przypadku intensywnych i ciągłych opadów co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

2. Zwalczanie śliskości:

Jezdnia posypywana środkami chemicznymi i materiałami uszorstniającymi (mieszanka minimum

30%) na skrzyżowaniach dróg, łukach, wzniesieniach i miejscach określonych przez zamawiającego.

Ulice objęte odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości

1. Odśnieżanie:
   a) jezdnia odśnieżana na całej szerokości

2. Zwalczanie śliskości:
   a) jezdnia posypywana na całej długości

Dopuszczalne odstępstwa od standardu:

1. Przy opadach śniegu:

  • występowanie śniegu luźnego do 6 godzin po ustaniu opadów,
  • występowanie zasp do 8 godzin
  • przerwy w komunikacji do 8 godzin,
  • po zakończeniu odśnieżania mogą występować języki śnieżne i zajeżdżony śnieg,

2. Przy intensywnych ciągłych opadach śniegu:

  • występowanie śniegu luźnego do 6 godzin od ustania opadów
  • przerwy w komunikacji do 8 godzin,

3. W przypadku gołoledzi:

  • występowanie gołoledzi do 5 godzin,
  • występowanie śliskości pośniegowej do 5 godzin.

ŁĄCZNOŚĆ TELEFONICZNA

drogi powiatowe na terenie Powiatu Konińskiego

 

Firmy i przedsiębiorstwa związane
z prowadzeniem „AKCJI ZIMOWEJ”

Nr telefonu

Odpowiedzialne osoby za
„AKCJĘ ZIMOWĄ”

Zarząd Dróg Powiatowych
w Koninie

od 7.00 do 15.00
63 243 02 80
w.22

505 172 836

 Dariusz Chrapkowski

od 7.00 do 15.00
63 243 02 80
w. 22

Całodobowy

508 267 237
 Patrycja Dworzyńska

 


TELEFONY KONTAKTOWE (REJONY, ZARZĄDY DRÓG, KOMENDY POLICJI I URZĘDY)

Drogi krajowe

GDDKiA w Poznaniu
Rejon Dróg Krajowych w Koninie
ul. Świętojańska 20, 62 – 500 Konin

63 245 75 24

Drogi wojewódzkie

Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie

63 242 24 42

603 794 331

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole

63 272 02 16

Drogi powiatowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie

63 243 02 80

Zarząd Dróg Powiatowych w Kole

63 261 05 76

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupcy

63 277 11 49

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku

63 289 16 82

Komendy Policji

Komenda Miejska Policji w Koninie

63 247 21 43

Komenda Powiatowa Policji w Kole

63 261 82 00

Komenda Powiatowa Policji w Słupcy

63 274 12 00

Komenda Powiatowa Policji w Turku

63 289 82 00

Drogi i ulice w Koninie

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie

63 240 24 50

 

logo3