DZIEŃ WOLNY - MAJ

KOMUNIKAT

 Zgodniez Zarządzeniem nr 6/2021
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie

dzień 4 maja 2021 r. (wtorek) - w zamian za święto przypadające w dniu  01 maja 2021r. (sobota)

jest dniem wolnym od pracy dla pracowników ZDP.

W tym dniu Zarząd Dróg Powiatowych jest nieczynny.