Zgłoszenie zakończenia robót

Informacje o wydawaniu zezwoleń udziela:

Leszek Karczewski
tel. 63 243-02-80 wew. 30 pok. nr 6

DO POBRANIA:

Zgłoszenie zakończenia robót

Załącznik do Wniosku - Klauzula Informacyjna oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych