Ogłoszenie o sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew Pracownik poszukiwany! Oferta pracy!

 

Jeśli masz wykształcenie wyższe techniczne, kierunek budownictwo oraz co najmniej 3-letni staż pracy w branży drogowej (wykonawstwo, biuro projektowe) lub w administracji publicznej  i szukasz stabilnej pracy – zapraszamy do współpracy!

Aktualnie poszukujemy doświadczonych kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. dróg i obiektów mostowych.

 

Szczegóły dostępne w zakładce: Oferty Pracy. 

 

 


Sprzedaż drzew na pniu - droga nr 3240P


Sprzedaż drzew na pniu - droga nr 3237P


Sprzedaż drzew na pniu - droga nr 3251P


Sprzedaż drzew na pniu - droga nr 3250P


 

Informacja dotycząca umieszczania materiałów wyborczych przy drogach powiatowych

 


 

Pracownik poszukiwany! Oferta pracy!

Jeśli masz wykształcenie wyższe lub średnie techniczne, kierunek budownictwo, specjalność drogowa lub mostowa oraz co najmniej 3-letni staż pracy (wykonawstwo, biuro projektowe, administracja publiczna) i szukasz stabilnej pracy - zapraszamy do współpracy!

Aktualnie poszukujemy doświadczonych kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. dróg i obiektów mostowych.

Szczegóły dostępne w zakładce: Oferty Pracy. 

 


  

Powiat Koniński, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, otrzymał dofinansowanie dla zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dróg powiatowych lub gminnych na rok 2023.

 

W ramach dofinansowania zostaną wykonane następujące zadania:

    1. Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi 3240P w m. Stare Miasto.
    2. Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi 3197P w m. Boguszyce.
    3. Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi 3096P w m. Rzgów.
    4. Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi 3229P w m. Golina.
    5. Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi 3240P w m. Grodziec.
    6. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 3036P na odcinku Budzisław Kościelny – Nieborzyn.
    7. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 3202P na odcinku Sompolno – Biele.
    8. Budowa ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 3226P na odcinku Dobrosołowo – Anielewo.

 


 Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w m. Budzisław Kościelny - ul. Słupecka wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w m. Budzisław Kościelny.

 

Zbliża się do końca jedna z inwestycji prowadzonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie - Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w m. Budzisław Kościelny - ul. Słupecka wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w m. Budzisław Kościelny.

Umowa z Wykonawcą została podpisana 29.12.2021 r., planowany termin zakończenia prac to 31.10.2023 r. Umowna wartość inwestycji: 8.266.761,88 zł. Zakres robót trwającej inwestycji to: przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr 3050P oraz skrzyżowania dróg 3036P, 3050P i 3187P o łącznej długości 2,001 km.

Na odcinku o długości 0,485 km (od 0+000 do 0+485 km) wykonano poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 m wraz z chodnikiem po stronie wschodniej i ciągiem pieszo-rowerowym po zachodniej oraz przebudowano niebezpieczne i nieczytelne skrzyżowania drogi powiatowej nr 3050P z drogą powiatową 3036P na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo. Na skrzyżowaniu została wykonana kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Natomiast na odcinku o długości 1,317 km (od 0+485 do 1+317 km) poszerzono jezdnię do szerokości 5,50 m oraz wybudowany został ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,0 m. Ponadto na obydwu odcinkach wykonano wzmocnienie konstrukcji w celu osiągnięcia nośności dla ruchu KR3, a także wpusty drogowe w celu lepszego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej.

Zaawansowanie prac kształtuje się na poziomie 90%.

 


 Mechaniczne wykaszanie traw i chwastów z poboczy dróg na terenie Powiatu Konińskiego – II koszenie

 

                W dniu 09.08.2023r. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie zostały podpisane umowy na „Mechaniczne wykaszanie traw i chwastów z poboczy dróg na terenie Powiatu Konińskiego – II koszenie”.

Prace związane z wykaszaniem traw i chwastów będą prowadziły następujące firmy:

 1. Rejon 1 – Radkon Radosław Zajdlic, Bicz 4, 62-571 Stare Miasto
 2. Rejon 2 – KASKADA - Tereny zielone, Adam Kantorski, Zberzyn 20, 62-541 Budzisław Kościelny
 3. Rejon 3 – Radkon Radosław Zajdlic, Bicz 4, 62-571 Stare Miasto
 4. Rejon 4 – Radkon Radosław Zajdlic, Bicz 4, 62-571 Stare Miasto


Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn - Wilczogóra

          W dniu 27.07.2023 r. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn - Wilczogóra”, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Koninie a firmą IZBRUK Maciej Rybicki, Zakład Ogólnobudowlany, Dziedzice 59, 62-404 Ciążeń. Wartość zadania inwestycyjnego opiewa na kwotę  11.598.338,43 zł.  Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

          Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn – Wilczogóra na długości 1, 823 km.  W ramach inwestycji zostanie wykonane m.in. poszerzenie jezdni do 6,00 m, wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni do ruchu KR3, przebudowa istniejących zjazdów oraz skrzyżowań, budowa ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szer. 2,50 m, budowa nowego kolektora deszczowego, budowa oświetlenia ulicznego na długości 1,720 km, montaż znaków aktywnych przy przejściach dla pieszych oraz odnowa oznakowania poziomego i pionowego. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu zostaną zamontowane radarowe wyświetlacze prędkości.

          Prace związane z przebudową drogi powiatowej potrwają do dnia 30.11.2024 r. Inwestycja ma na celu poprawę jakości infrastruktury drogowej w tym niesprawnej kanalizacji deszczowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn – Wilczogóra przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych i rowerzystów.Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak - Głodowo

              W dniu 26.07.2023 r. w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie została podpisana umowa, na realizację zadania pn.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak – Głodowo”, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Koninie a firmą 
BUD-AN Sp. z o.o., ul. Śródmiejska 15, 62-800 KaliszWartość zadania inwestycyjnego opiewa na kwotę 7.457.596,70 zł. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% wartości zadania.

              Zadanie obejmuje  przebudowę drogi powiatowej nr 3231P na odcinku Brzeźniak – Głodowo na długości 2,445 km. W ramach inwestycji zostanie wykonane m.in. w km 0+000 do km 2+038 poszerzenie jezdni do 6,00 m, w km od 2+038 do km 2+445 poszerzenie jezdni do 5,50 m oraz wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni do ruchu KR3, przebudowa istniejących zjazdów oraz skrzyżowań, budowa ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltowego, w miejscowości Brzeźniak budowa chodnika z betonowej kostki brukowej o szer. 2,00 m, umocnienie poboczy, odtworzenie rowów przydrożnych, montaż barier szczeblinkowych U-11a oraz zostanie wykonana odnowa oznakowania poziomego i pionowego.

             Prace związane z przebudową drogi powiatowej potrwają do 31.10.2024 r. Inwestycja znacząco wpłynie na poprawę jakości infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Konińskiego. Przebudowa drogi powiatowej nr 3231P na odcinku Brzeźniak – Głodowo przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych i rowerzystów.


Otwarcie obiektu mostowego

 

            W dniu 17.07.2023 r. dokonano uroczystego oddania do użytku przebudowanego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3096P
w miejscowości Zastruże oraz drogi powiatowej nr 3237P w miejscowościach Dąbrowica i Barłogi. Łączny koszt przebudowy obiektu mostu wyniósł 2.176.538,25 zł. Realizacja inwestycji została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 2.000.000,00 zł. Natomiast koszt przebudowy drogi powiatowej wyniósł 1.464.700,32 zł.

            Wykonawcą zadania było Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Toruńska 200, 62-600 Koło, Partner: BUDMIX Sp. z o.o., Wąsoskie Holendry 10, 62-561 Ślesin.

            W ramach przebudowy obiektu mostowego wykonano rozbiórkę wyposażenia oraz ustroju nośnego mostu, naprawę i poszerzenie podpór oraz wykonano nowe, szersze przęsło, na którym poza jezdnią znalazła się również ścieżka pieszo - rowerowa. Nowa konstrukcja nośna mostu stanowi ustrój jednoprzęsłowy płytowy. Szerokość mostu uległa zmianie i wynosi obecnie 12,60 m. W przekroju poprzecznym wykonano jezdnię
o szerokości 7,50 m ograniczoną krawężnikami oraz ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości użytkowej 3,00 m. Na moście, wzdłuż zewnętrznych krawędzi, zamontowano barieroporęcze.

            W związku z realizacją  przebudowy obiektu mostowego zaszła konieczność przebudowy  drogi powiatowej nr 3237P w miejscowościach Barłogi oraz Dąbrowica.

            Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie dołożył wszelkich starań by prace na obiekcie wykonane były przy możliwie jak najmniejszych utrudnieniach dla wszystkich mieszkańców gminy Rzgów oraz wszystkich użytkowników przedmiotowej drogi.


Tytuł projektu:

Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3189P pomiędzy Skulskiem a Mielnicą Dużą

WIĘCEJ UTRUDNIENIA NA DROGACH


UDAŁO NAM SIĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z PROGRAMÓW:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - przejścia dla pieszych

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Mosty dla Regionów

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - PRZETARGI


 Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS