KOMUNIKAT

Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie

Informuję, że z uwagi na występujące zagrożenie epidemiczne, w związku z  zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 wprowadza się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie (zwany dalej: ZDP lub Zarząd), ograniczenia w obsłudze klientów w okresie od 17 marca 2020 r. do odwołania.

Wszelką korespondencję należy kierować do ZDP z  pominięciem bezpośredniego, osobistego składania w  siedzibie Zarządu.

Powyższą korespondencję należy składać:

1)       na elektroniczną skrzynkę podawczą: sekretariat@zdp.konin.pl

2)       za pośrednictwem platformy e-PUAP: /ZDPKONIN/SkrytkaESP

3)       drogą pocztową na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin.

W uzasadnionych przypadkach, np. obszerność składanej dokumentacji, możliwe jest jej złożenie w skrzynce (urnie podawczej), wystawionej w siedzibie ZDP.

Tylko w pilnych sytuacjach, w tym m.in. sprawach związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa drogowego, możliwe jest załatwienie spraw na terenie ZDP, wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym, bądź mailowym i uzgodnieniu terminu wizyty.

Do Państwa dyspozycji pozostajemy pod numerem telefonu: + 48 63 243 02 80  


Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS