KOMUNIKAT

Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie

 

W związku z występowaniem uciążliwych upałów,

które przekładają się na temperaturę panującą wewnątrz budynku 

w dniu 30 czerwca i 1 lipca 2022r.

zmienia się czas pracy ZDP

od godz.7.00 do godz. 14.00

 

 

 

Z-ca Dyrektora

   /-/ Sylwia Cichocka

 


Tytuł projektu:

Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3189P pomiędzy Skulskiem a Mielnicą Dużą

WIĘCEJ


 

 UTRUDNIENIA NA DROGACH

 

UDAŁO NAM SIĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z PROGRAMÓW:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - przejścia dla pieszych

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Mosty dla Regionów

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - PRZETARGI


 Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS