Ewidencje i rejestry

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie prowadzi:
 
 
1. Ewidencje dróg i mostów
 
2. Ewidencje wydawanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
 
3. Ewidencje zatwierdzonych projektów organizacji ruchu lub jego zmian
 
4. Rejestr zamówień publicznych