• b7 

Projekty unijne i krajowe


 Beznazwy-2

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn – Kownaty

zrealizowana w 2018 r. w ramach

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

Kosze całkowity:  5 166 721,52 zł

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:   2 552 518 zł

 


efrr1

Projekty współfinansowane przez Unie Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3181P Wilczogóra – Skulska Wieś na odcinku Wilczogóra – Wturek”

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI

6 297 242,76 PLN

DOFINANSOWANIE Z EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 

3 033 999,39 PLN

BENEFICJENT

POWIAT KONIŃSKI

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3181P Wilczogóra – Skulska Wieś na odcinku Wturek - Skulska Wieś”

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI

6 012 301,89 PLN

DOFINANSOWANIE Z EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 

3 006 150,94 PLN

BENEFICJENT

POWIAT KONIŃSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

WRPO     Priorytet II      Działanie 2.2      Schemat II


logo3