• b4

03/2019 Informacja z otwarcia ofert

.

Konin, dnia 02.04.2019
ZDP-NZ-3302-03/2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu
KR 2 na terenie Powiatu Konińskiego w 2019 roku – etap II

02/2019 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 20.03.2019 r.

ZDP-NZ-3302-02/2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Obsługa międzybrzegowej przeprawy promem na rzece Warcie w m. Biechowy
w ciągu drogi powiatowej nr 3217P Krzymów-Kuźnica

32/2018 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 21.12.2018 r.

ZDP-NZ-3302-32/2018

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Obsługa międzybrzegowej przeprawy promem na rzece Warcie w m. Sławsk
w ciągu drogi powiatowej nr 3234P Węglew-Sławsk

31/2018 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 13.12.2018 r.

ZDP-NZ-3302-31/2018

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Obsługa międzybrzegowej przeprawy promem na rzece Warcie w m. Biechowy
w ciągu drogi powiatowej nr 3217P Krzymów-Kuźnica

01/2019 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 30.01.2019 r.

ZDP-NZ-3302-01/2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu
KR 2 na terenie Powiatu Konińskiego w 2019 roku


logo3