• b4

24/2019 Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3096P na odcinku Posoka - Świątniki

Konin, 25.10.2019

ZDP-NZ-3302-24/2019 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3096P na odcinku Posoka - Świątniki”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

DO POBRANIA:

TREŚĆ WYJAŚNIEŃ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konin, 23.10.2019 r.

ZDP-NZ-3302-24/2019

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana dotyczy Części II: pkt. 5. II. 3. a) SIWZ oraz pkt. 5. II. 3. b) SIWZ (Warunki udziału w postępowaniu).

25/2019 Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Różopole - Licheń Stary - Wola Podłężna - DW 266, na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice - Licheń Stary i Grąblin - Wola Podłężna

Konin, 15.11.2019 r.
ZDP-NZ-3302-25/2019 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 – Różopole – Licheń Stary – Wola Podłężna – DW 266, na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice – Licheń Stary i Grąblin – Wola Podłężna”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

DO POBRANIA:

TREŚĆ WYJAŚNIEŃ

ZAŁĄCZNIKI DO WYJAŚNIEŃ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konin, 13.11.2019 r.

 

ZDP-NZ-3302-25/2019 

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 – Różopole – Licheń Stary – Wola Podłężna – DW 266, na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice – Licheń Stary i Grąblin – Wola Podłężna”

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

 

DO POBRANIA:

TREŚĆ WYJAŚNIEŃ

--------------------------------------------------------------------------

Konin, 07.11.2019 r.

ZDP-NZ-3302-25/2019

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ – Harmonogram rzeczowy (aktualny harmonogram rzeczowy załączono poniżej). W harmonogramie rzeczowym zmianie ulega rozpoczęcie terminu realizacji w pozycji nr 1 i pozycji nr 2. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania ofert.

 

DO POBRANIA:

AKTUALNY HARMONOGRAM RZECZOWY (Załącznik nr 12 – Harmonogram rzeczowy)


logo3