• b4

04/2019 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 13.06.2019 r.

ZDP-NZ-3302-04/2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu
KR 2 na terenie Powiatu Konińskiego w 2019 roku – etap III

03/2019 Informacja z otwarcia ofert

.

Konin, dnia 02.04.2019
ZDP-NZ-3302-03/2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu
KR 2 na terenie Powiatu Konińskiego w 2019 roku – etap II

01/2019 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 30.01.2019 r.

ZDP-NZ-3302-01/2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu
KR 2 na terenie Powiatu Konińskiego w 2019 roku


logo3