• b3

Uzgodnienia

Klauzula Informacyjna oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 


ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE OBIEKTÓW

Pierwszy krok:

   Lokalizacja reklamy: Jolanta Wesołowska tel. 63 243-02-80 wew. 32, pok. nr 7

 Drugi krok:

     Umieszczenie obiektu/reklamy: Leszek Karczewski  tel. 63 243-02-80 wew. 30, pok. nr 6

     Do Wniosku o umieszczenie obiektu/reklamy załącza się:

  1. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000;
  2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500 z zaznaczeniem miejsca lokalizacji obiektu/reklamy*;
  3. Wypis z rejestru gruntów dla działki na której lokalizowany jest obiekt/reklama*;
  4. Projekt techniczny: szkic graficzny obiektu/reklamy* w kolorze oraz szkic konstrukcyjny z wymiarami reklamy;
  5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej lokalizacji reklam przeznaczenia działki
    (w przypadku gdy obowiązuje miejscowy plan)*;
  6. W przypadku wystąpienia w imieniu wnioskodawcy pełnomocnika pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis
    pełnomocnictwa oraz oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa*;

 


 

UZGODNIENIE / ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

 Informacje o wydawaniu zezwoleń udziela:Dariusz Chrapkowski tel. 63 243-02-80 wew. 22, pok. nr 8

 DO POBRANIA: 

     WNIOSEK o uzgodnienie / zatwierdzenie projektu organizacji ruchu - 08

     WNIOSEK o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych - 10

 


ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

Informacje o wydawaniu zezwoleń udziela:Leszek Karczewski  tel. 63 243-02-80 wew. 30, pok nr 6

 DO POBRANIA:

     WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym - 02

     WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń
     infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 03 -
     
(WYMAGANE UZYSKANIE DECYZJI LOKALZIACYJNEJ I DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA)

     WNIOSEK o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny - 09

 


logo3