Otwarcie drogi w Żychlinie 2022

Choć mieszkańcy gminy Stare Miasto, a zwłaszcza miejscowości Żychlin,
z nowej drogi powiatowej nr 3251P Stare Miasto – Żychlin mogą cieszyć się już od
pewnego czasu, to jej oficjalnego otwarcia dokonano w dniu 13.01.2022r.

W obecności mieszkańców Żychlina, radnych powiatu konińskiego oraz księdza
proboszcza Waldemara Szafrańskiego, symbolicznego przecięcia wstęgi na drodze dokonali:
wicewojewoda Aneta Niestrawska, Starosta Koniński Stanisław Bielik, przewodnicząca rady
powiatu konińskiego Żanetta Matlewska, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie
Józef Karmowski,
Wójt Gminy Stare Miasto Dariusz Puchała oraz wykonawca robót - Paweł Andrzejczak.

Należy podkreślić, iż w ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię na długości
0,882 km, wybudowano skrzyżowanie ulic w formie rondo, nowe zatoki autobusowe,
824 metry chodnika i 966 metry drogi pieszo – rowerowej, oraz ustawiono radarowe
wyświetlacze prędkości.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3.496.123,07 zł, z czego 2.339.938 zł to dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zaś pozostała kwota stanowiła środki własne Powiatu.