Lokalizacja

1. LOKALIZACJA:

   Pierwszy krok:

   Lokalizacja: Dawid Mazur tel. 63 243-02-80 wew. 32, pok. nr 7

   Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (DRUK NR 1)

    Drugi krok:

     Zajęcie pasa/umieszczenie: Leszek Karczewski  tel. 63 243-02-80 wew. 30, pok. nr 6

 

Załącznik do Wniosku - Klauzula Informacyjna oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych