Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020


 

 

 

Nazwa projektu:  Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Nr 3189P pomiędzy Skulskiem a Mielnicą Dużą

całkowita wartość projektu: 3 464 370,67 zł

dofinansowanie: 2 452 702,46 zł

Beneficjent:   POWIAT KONIŃSKI

Realizacja:    Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie

CEL: Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu indywidualnego

OPIS: Inwestycja realizowana jest na obszarze Gminy Skulsk, w powiecie konińskim, w województwie Wielkopolskim. Projekt polega na budowie ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Skulsk, wzdłuż drogi powiatowej 3189P, jest ściśle powiązany z systemem transportu publicznego oraz infrastrukturą rowerową zlokalizowaną w ciągach ścieżek rowerowych.

Przebieg prac: