Zimowe utrzymanie

ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I ULIC 2021 / 2022

Drogi objęte odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości

1. Odśnieżanie:

  1. jezdnia odśnieżana na całej szerokości,

  1. w przypadku intensywnych i ciągłych opadów co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

2. Zwalczanie śliskości:

Jezdnia posypywana środkami chemicznymi i materiałami uszorstniającymi (mieszanka minimum

30%) na skrzyżowaniach dróg, łukach, wzniesieniach i miejscach określonych przez zamawiającego.

Ulice objęte odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości

1. Odśnieżanie:
   a) jezdnia odśnieżana na całej szerokości

2. Zwalczanie śliskości:
   a) jezdnia posypywana na całej długości

Dopuszczalne odstępstwa od standardu:

1. Przy opadach śniegu:

  • występowanie śniegu luźnego do 6 godzin po ustaniu opadów,

  • występowanie zasp do 8 godzin

  • przerwy w komunikacji do 8 godzin,

  • po zakończeniu odśnieżania mogą występować języki śnieżne i zajeżdżony śnieg,

2. Przy intensywnych ciągłych opadach śniegu:

  • występowanie śniegu luźnego do 6 godzin od ustania opadów

  • przerwy w komunikacji do 8 godzin,

3. W przypadku gołoledzi:

  • występowanie gołoledzi do 5 godzin,

  • występowanie śliskości pośniegowej do 5 godzin.


ŁĄCZNOŚĆ TELEFONICZNA

drogi powiatowe na terenie Powiatu Konińskiego

 

Firmy i przedsiębiorstwa związane
z prowadzeniem „AKCJI ZIMOWEJ”
Nr telefonu
Odpowiedzialne osoby za
„AKCJĘ ZIMOWĄ”
Zarząd Dróg Powiatowych
w Koninie
od 7.00 do 15.00
63 243 02 80
w.22
505 172 836
 Dariusz Chrapkowski
od 7.00 do 15.00
63 243 02 80
w. 22
508 267 237
 Patrycja Dworzyńska

 


TELEFONY KONTAKTOWE (REJONY, ZARZĄDY DRÓG, KOMENDY POLICJI I URZĘDY)

 

 

 

Drogi krajowe
GDDKiA w Poznaniu
Rejon Dróg Krajowych w Koninie
ul. Świętojańska 20, 62 – 500 Konin
63 245 75 24
Drogi wojewódzkie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie
63 242 24 42
603 794 331
Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole
63 272 02 16
Drogi powiatowe
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie
63 243 02 80
Zarząd Dróg Powiatowych w Kole
63 261 05 76
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupcy
63 277 11 49
Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
63 289 16 82
Komendy Policji
Komenda Miejska Policji w Koninie
63 247 21 43
Komenda Powiatowa Policji w Kole
63 261 82 00
Komenda Powiatowa Policji w Słupcy
63 274 12 00
Komenda Powiatowa Policji w Turku
63 289 82 00
Drogi i ulice w Koninie
Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
63 240 24 50