Promy

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie posiada dwa promy:

 

1. Prom przez rzekę Wartę w miejscowości Biechowy w ciągu drogi powiatowej nr 3217P - Lokalizacja

 

2. Prom przez rzekę Wartę w miejscowości Sławsk w ciągu drogi powiatowej nr 3234P - Lokalizacja