Dyrektor

Sylwia Cichocka

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie
tel. 63 243 02 80