Dyrektor

Józef Karmowski
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie
tel. 63 243 02 80

 

Sylwia Cichocka
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie
tel. 63 243 02 80