Szkody na drogach

Informacje o wydawaniu zezwoleń udziela:

Patrycja Dworzyńska
tel. 63 243-02-80 wew. 22  pok. nr 8

Jakie dokumenty należy złożyć w celu ubiegania się o odszkodowanie za uszkodzenie samochodu?

Aby ubiegać się o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu na drogach zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie należy złożyć następujące dokumenty:

  • pisemne roszczenie o wypłacenie odszkodowania  (dokładny opis okoliczności i przebiegu zdarzenia z określeniem daty, godziny i miejsca wypadku oraz powstałych uszkodzeń pojazdu),
  • kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu i prawa jazdy kierowcy,
  • posiadane fotografie miejsca zdarzenia,
  • oświadczenie świadków wypadku oraz osób udzielających pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia,
  • notatkę policyjną z określeniem przyczyny zdarzenia,
  • w przypadku szkody osobowej – posiadaną dokumentację medyczną dot. leczenia po wypadku.

Do pobrania:

Załącznik do Wniosku - Klauzula Informacyjna oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wzór wniosku o odszkodowanie