Lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami

Informacji udziela:

Pierwszy krok lokalizacja

Dawid Mazur
tel. 63 243-02-80 wew. 35, pokój nr 11

 

Do pobrania:

 

Drugi krok zajecie pasa drogowego/ umieszczenie w pasie drogowym

Leszek Karczewski
tel. 63 243-02-80 wew. 30, pokój nr 4