Polski Ład

 

 

 

 

 

 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 

 

 Przebudowa dróg powiatowych

Dofinansowanie: 8.000.000,00 zł
Wartość inwestycji: 8.800.000,00 zł
Realizacja 2024-2025

Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P.

Dofinansowanie: 2.000.000,00 zł
Wartość inwestycji: 2.492.953,05 zł
Realizacja 2023-2024

Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P na odcinku Dąbroszyn - Modlibogowice - Etap II.

Dofinansowanie: 4.750.000,00 zł
Wartość inwestycji: 7.791.813,77 zł
Realizacja 2023-2024

Przebudowa drogi powiatowej nr 3231P w m. Kawnice - ETAP I.

Dofinansowanie: 4.714.976,19 zł
Wartość inwestycji: 5.307.131,69 zł
Realizacja 2022-2023

 

Linki do programu:

Polski Ład. Edycja 8 - https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/

Polski Ład. Edycja 3 PGR - https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-trzecia-pgr/

Polski Ład. Edycja 2 - https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/

Polski Ład. Edycja 1 - https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/