Polski Ład

RZĄDOWY FUNDUSZ

POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Przebudowa drogi powiatowej nr 3231P w m. Kawnice – ETAP I

Dofinansowanie: 4.714.976,19 zł

 

 

LINKI DO PROGRAMU:

Polski Ład edycja pierwsza