Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

 

 

 

 

INWESTYCJE  DOFINANSOWANE  Z  RZĄDOWEGO  FUNDUSZU  INWESTYCJI  LOKALNYCH

 

 

 

Lp 

Tytuł projektu 

 Całkowita wartość zadania

  Dofinansowanie   

Okres realizacji projektu 

Opis 

 1

 Przebudowa obiektu mostowego
w ciągu drogi powiatowej  nr 3096P
w miejsowości Zastruże.

 

 2 284 778,25

 2 000 000,00

 2021 - 2022

 

Długość przebudowywanego obiektu 5,55 m.
Wymiana ustroju nośnego mostu, budowa ścieżki pieszo-rowerowej.

 

 Przebudowa obiektu mostowego wraz z ciągiem pieszo-rowerowym
w miejscowości Sompolno.

 1 907 704,79

 2 000 000,00

 2021 - 2022

 Długość obiektu 3,40 m.

Szerokość obiektu 10,40 m.

Wykonanie nowego ustroju nośnego
o konstrukcji monolitycznej, żelbetowej, płytowej, który zostanie oparty na wyremontowanych podporach. 

 Budowa chodnika przy drodze w ciągu drogi powiatowej  nr 3096
w miejscowości Łagiewniki.

 822 412,07

 750 000,00

 2021

 

Budowa chodnika o długości 750m, szerokości 2,0m o nawierzchni z betonu z betonu asfaltowego, budowa zatoki autobusowej.