Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- Przejścia dla Pieszych

 

 

 

 

 INWESTYCJE  DOFINANSOWANE  ZE  ŚRODKÓW  PAŃSTWOWEGO  FUNDUSZU  CELOWEGO

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- Przejścia dla Pieszych

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych

 

 

 

 

 Lp.  Nazwa projektu

 Całkowita

wartość

inwestycji [zł] 

 Dofinansowanie

[zł]

1

 Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole
w Budzisławiu Kościelnym

121 338,27  97 070,62
 Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole
w Lubstowie
226 758,50  181 406,80 
Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole
w Barczygłowie 
142 920,96  114 336,77 
Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole
w Rychwale 
123 651,04  98 920,83 
Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3310P
w m. Golina 
101 311,41  81 049,12 
Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3250P
w m. Lisiec Wielki 
86 543,95 69 235,16 
Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3096P
w m. Sławska 
107 104,46  85 683,56 
Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3210P
w m. Grąblin 
73 582,04  58 865,63