Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- Przejścia dla Pieszych

 

 

 

 

 

INWESTYCJE DOFINANSOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu
Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych

 

ROK 2023
L.p.  Nazwa projektu  Całkowita wartość inwestycji  Dofinansowanie
1. Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3240P w m. Stare Miasto 71.108,76 zł 38.952,43 zł
2. Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3197P w m. Boguszyce 70.790,36 zł 41.268,75 zł
3. Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3096P w m. Rzgów  69.304,89 zł 39.725,10 zł
4. Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3229P w m. Golina  274.424,32 zł 108.191,04 zł
5. Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3240P w m. Grodziec 65.414,65 zł 37.352,43 zł
6. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej
nr 3036P na odcinku Budzisław Kościelny - Nieborzyn
2.787.186,15 zł 2.229.748,92 zł
7. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej
nr 3202P na odcinku Sompolno - Biele
4.180.778,25 zł 2.272.075,07 zł
8. Budowa ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 3226P
na odcinku Dobrosołowo - Anielewo
2.478.864,76 zł 1.963.299,34 zł

 

 

ROK 2022
L.p.  Nazwa projektu  Całkowita wartość inwestycji  Dofinansowanie
1. Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole
w Budzisławiu Kościelnym
 121.338,27 zł    97.070,62 zł 
2. Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole
w Lubstowie
 226.758,50 zł   181.406,80 zł 
3. Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole
w Barczygłowie 
 142.920,96 zł   114.336,77 zł 
4. Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole
w Rychwale 
 123.651,04 zł   98.920,83 zł 
5. Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3310P w m. Golina   101.311,41 zł   81.049,12 zł 
6. Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3250P w m. Lisiec Wielki   86.543,95 zł   69.235,16 zł 
7. Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3096P w m. Sławsk  107.104,46 zł   85.683,56 zł 
8. Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3210P w m. Grąblin   73.582,04 zł   58.865,63 zł