Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów

 

Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury
Drogowej – Mosty dla Regionów

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

l.p.

Nazwa zadania

 Całkowita wartość

 Dofinansowanie

1

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w miejscowości Biechowy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi,
w ciągu drogi powiatowejnr 3217P, w ramach programu Mosty dla Regionów”
.

488 310,00

 

345 630,00

 

 

LINKI DO PROGRAMU:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu