Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

 

 

 

 

INWESTYCJE  DOFINANSOWANE  Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

L.p.  Nazwa projektu  Całkowita wartość   inwestycji  Dofinansowanie  Opis, cele
 (efekt)
1 Przebudowa drogi powiatowej
nr 3180P na odcinku
Wilczyn - Wilczogóra

(realizacja 2023-2024)
11 598 338,43 zł 5 158 102,48 zł Przebudowa odcinka drogi o łącznej dł. ok. 1,823 km, w której zakres wchodzi poszerzenie jezdni do 6,00 m, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni dla ruchu KR3, wykonanie ścieku, wpustów ulicznych i nowego kolektora deszczowego, budowa ciągów pieszo-rowerowych i przebudowa zjazdów. Przebudowa przejść dla pieszych, gdzie zastosowane zostaną płytki znacznikowe, znaki aktywne D-6, znaki poziome P-10 oraz doświetlenie miejsca przejścia. Przebudowa nieczytelnych
i niebezpiecznych skrzyżowań z DP nr 3177P i 3050P. Zamontowane zostaną radarowe wyświetlacze prędkości.
2 Przebudowa drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak-Głodowo

(realizacja 2023-2024)
7 457 596,70 zł 3 602 976,58 zł Przebudowa odcinka drogi o łącznej dł. ok. 2,445 km, w której zakres wchodzi: poszerzenie jezdni do 6,00 m; wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni dla ruchu KR3; wykonanie poboczy, zjazdów oraz przystanków autobusowych; budowa drogi pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego oraz chodnika z betonowej kostki brukowej. Dokonanie korekty skrzyżowań DP nr 3231P z drogami gminnymi. Nowe oznakowanie poziome (P-10, P-13, P-4, P-1e), ustawienie 2 radarowych wyświetlaczy prędkości, bariery U-11 oraz punktowe elementy odblaskowe.
3 Przebudowa odcinka drogi powiatowej
nr 3220P w m. Brzeźno

(realizacja 2022-2023)
8 626 822,94 zł  4 313 411,47 zł  Przebudowa i remont dwóch odcinków drogi powiatowej
nr 3220P o łącznej długości ok. 1,721 km. Wykonane zostanie: wzmocnienie konstrukcji oraz poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 m, wpusty drogowe. Przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami gminnymi oraz wybudowane zostaną dwa perony w miejsce istniejących przystanków autobusowych. Przejścia dla pieszych zostaną oznakowane znakami aktywnymi. Zamontowany zostanie radarowy wyświetlacz prędkości.
4 Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo-Stara Ruda-Nowa Wieś na odcinku Leśnictwo-Stara Ruda

(realizacja 2022-2023)
7 925 168,28 zł 3 962 584,14 zł Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3191P pomiędzy miejscowościami Leśnictwo-Stara Ruda o długości 3,020 km; nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni, przejście dla pieszych, instalacja radarowych wyświetlaczy prędkości, włączenie drogi do skrzyżowania z drogą wojewódzką, przebudowa skrzyżowań
z drogami gminnymi oraz zjazdów na działki prywatne.
5 Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P
w m. Budzisław Kościelny - ul. Słupecka wraz przebudową skrzyżowania drogi powiatowej 3036P z drogą powiatową 3050P w m. Budzisław Kościelny

(realizacja 2021-2023)
7 929 543,38 zł 3 328 744,66 zł Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3050P o długości 1858 m, wraz ze skrzyżowaniami dróg 3036P i 3050P oraz 3036P i 3178P
6 Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo-Stara Ruda-Nowa Wieś na odcinku Stara Ruda – Talarkowo

(realizacja 2021-2023)
16 790 401,33 zł 10 913 760,86 zł Przebudowa odcinka drogi o długości  8,5km: nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni, budowa odwodnienia, budowa chodnika, przebudowa skrzyżowań
7 Przebudowa drogi powiatowej nr 3251P
w miejscowości Żychlin

(realizacja 2020-2021)
4 593 478,65 zł 3 078 425,56 zł Przebudowa odcinka drogi o długości 0,8km: nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni, budowa odwodnienia, budowa chodnika, przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo, budowa zatok autobusowych
8 Przebudowa drogi powiatowej nr 3225P
w m. Dobrosołowo

(realizacja 2020-2021)
4 886 671,37 zł 3 391 043,00 zł Przebudowa odcinka drogi o długości 2,8km: nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni, budowa odwodnienia, budowa chodnika
9 Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Różopole - Licheń Stary - Wola Podłężna - DW 266, na odcinkach łaczących miejscowości Piortkowice - Licheń Stary
 i Grąblin - Wola Podłężna

(relizacja 2019-2021)
13 539 344,58 zł 8 123 606,00 zł Przebudowa odcinka drogi o długości 8,4km: nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni budowa chodników, budowa odwodnienia drogi
10 Przebudowa drogi powiatowej nr 3217P Paprotnia - Krzymów

(relizacja 2019-2020)
3 561 106,44 zł 2 102 586,00 zł Przebudowa odcinka drogi o długości 2,1km: nowa nawierzchnia, budowa chodnika, budowa odwodnienia drogi, przebudowa skrzyżowania
11 Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Lisiec Wielki - Niklas - Etap I

(relizacja 2019-2020)
2 920 235,96 zł 1 663 243,00 zł Przebudowa odcinka drogi o długości 0,9km: nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni budowa chodników, budowa odwodnienia drogi
12 Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Różopole - Licheń Stary - Wola Podłężna - DW 266,na odcinku łączącym miejscowości
Różopole - Piotrkowice

(relizacja 2019-2020)
7 366 283,14 zł 3 663 316,00 zł Przebudowa odcinka drogi o długości 2,7km: nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni, budowa chodników, budowa odwodnienia drogi
13 Przebudowa drogi powiatowej  nr 3212P Konin – Rudzica

(relizacja 2019-2020)
6 465 784,09 zł 3 232 892,00 zł Przebudowa odcinka drogi o długości 2,8km: nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni budowa chodników, budowa ściezki rowerowej, budowa odwodnienia drogi