Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

 

 

 

 INWESTYCJE  DOFINANSOWANE  ZE  ŚRODKÓW  PAŃSTWOWEGO  FUNDUSZU  CELOWEGO

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

l.p.

Nazwa projektu

Całkowita
wartość
inwestycji [zł]

Dofinansowanie
[zł]

Opis, cele
(efekt)

1

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3220P w m. Brzeźno

8 626 822,94  4 313 411,47  Przebudowa i remont dwóch odcinków drogi powiatowej nr 3220P o łącznej długości ok. 1,721 km. Wykonane zostanie: wzmocnienie konstrukcji oraz poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 m, wpusty drogowe. Przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami gminnymi oraz wybudowane zostaną dwa perony w miejsce istniejących przystanków autobusowych. Przejścia dla pieszych zostaną oznakowane znakami aktywnymi. Zamontowany zostanie radarowy wyświetlacz prędkości.

2

Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo-Stara Ruda-Nowa Wieś na odcinku Leśnictwo-Stara Ruda

(realizacja 2022-2023)

7 925 168,28

3 962 584,14

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3191P pomiędzy miejscowościami Leśnictwo-Stara Ruda o długości 3,020 km; nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni, przejście dla pieszych, instalacja radarowych wyświetlaczy prędkości, włączenie drogi do skrzyżowania z drogą wojewódzką, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi oraz zjazdów na działki prywatne.

3

Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w m. Budzisław Kościelny - ul. Słupecka wraz przebudową skrzyżowania drogi powiatowej 3036P z drogą powiatową 3050P w m. Budzisław Kościelny

(realizacja 2021-2023)

7 929 543,38

3 328 744,66

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3050P o długości 1858 m, wraz ze skrzyżowaniami dróg 3036P i 3050P oraz 3036P i 3178P

4

Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo-Stara Ruda-Nowa Wieś na odcinku Stara Ruda – Talarkowo

(realizacja 2021-2023)

16 790 401,33

10 913 760,86

Przebudowa odcinka drogi o długości  8,5km: nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni, budowa odwodnienia, budowa chodnika, przebudowa skrzyżowań

5

Przebudowa drogi powiatowej nr 3251P
w miejscowości Żychlin

(realizacja 2020-2021)

4 593 478,65

3 078 425,56

Przebudowa odcinka drogi o długości 0,8km: nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni, budowa odwodnienia, budowa chodnika, przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo, budowa zatok autobusowych

6

Przebudowa drogi powiatowej nr 3225P w m. Dobrosołowo

(realizacja 2020-2021)

4 886 671,37

3 391 043,00

Przebudowa odcinka drogi o długości 2,8km: nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni, budowa odwodnienia, budowa chodnika

7

Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Różopole - Licheń Stary - Wola Podłężna - DW 266, na odcinkach łaczących miejscowości Piortkowice - Licheń Stary i Grąblin - Wola Podłężna

(relizacja 2019-2021)

13 539 344,58

8 123 606,00

Przebudowa odcinka drogi o długości 8,4km: nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni budowa chodników, budowa odwodnienia drogi

8

Przebudowa drogi powiatowej nr 3217P Paprotnia - Krzymów

(relizacja 2019-2020)

3 561 106,44

2 102 586,00

Przebudowa odcinka drogi o długości 2,1km: nowa nawierzchnia, budowa chodnika, budowa odwodnienia drogi, przebudowa skrzyżowania

9

Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Lisiec Wielki - Niklas - Etap I

(relizacja 2019-2020)

2 920 235,96

1 663 243,00

Przebudowa odcinka drogi o długości 0,9km: nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni budowa chodników, budowa odwodnienia drogi

10

Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Różopole - Licheń Stary - Wola Podłężna - DW 266,na odcinku łączącym miejscowości Różopole - Piotrkowice

(relizacja 2019-2020)

7 366 283,14

3 663 316,00

Przebudowa odcinka drogi o długości 2,7km: nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni, budowa chodników, budowa odwodnienia drogi

11

Przebudowa drogi powiatowej  nr 3212P Konin – Rudzica

(relizacja 2019-2020)

6 465 784,09

3 232 892,00

Przebudowa odcinka drogi o długości 2,8km: nowa nawierzchnia, poszerzenie jezdni budowa chodników, budowa ściezki rowerowej, budowa odwodnienia drogi

 

Celem projektów jest: poprawa bezpieczeństwa, zmniejszenie peryferyjności czasowej, poprawa dostępności transportową, podniesienie standardów