Reklamy

Lokalizacja i umieszczenie reklamy

Pierwszy krok:

Lokalizacja reklamy: Dawid Mazur tel. 63 243-02-80 wew. 36, pok. nr 5

 Drugi krok:

 Umieszczenie obiektu/reklamy: Leszek Karczewski  tel. 63 243-02-80 wew. 30, pok. nr 4

     DO POBRANIA:

     WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego/reklamy* w pasie drogowym - 05

Załącznik do Wniosku - Klauzula Informacyjna oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

    Do Wniosku o umieszczenie obiektu/reklamy załącza się:

  1. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000;
  2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500 z zaznaczeniem miejsca lokalizacji obiektu/reklamy*;
  3. Wypis z rejestru gruntów dla działki na której lokalizowany jest obiekt/reklama*;
  4. Projekt techniczny: szkic graficzny obiektu/reklamy* w kolorze oraz szkic konstrukcyjny z wymiarami reklamy;
  5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej lokalizacji reklam przeznaczenia działki
    (w przypadku gdy obowiązuje miejscowy plan)*;
  6. W przypadku wystąpienia w imieniu wnioskodawcy pełnomocnika pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis
    pełnomocnictwa oraz oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa*;